www.the-twelfth.org.uk/

Opinions and attitudes expressed in signed articles are solely those of the contributors and not necessarily those of the publishers. We do not publish personal attacks on individuals or hysterical abuse.

Home page  Pictures  Glenwood Publications  Facing reality  What's new  Contact us  Ballynafeigh Archives 2001-2006

Articles  Reviews  Feedback  What we're about  links

Norwegian

"DEN TOLVTE" feires til mine om den Wilhelmske seier i 1690. Det var da styrkene til Wilhelm, Prins av Oranien, beseiret styrkene til svigerfaren, James Stuart i slaget ved Boyne. Dette var ingen familiekrangel, men et virkelig vendepunkt i Europeisk historie.

Kong James II var den stolte forsvarer av doktrinen om "Kongens gudgitte rett", slik den ble utøvd i Frankrike av "Solkongen", Ludvig XIV. Ludvig var absolutt diktator i Frankrike og James ønsket å ha den samme diktatoriske makt i England, Skotland og Irland. I England var det et veletablert prinsipp at folkevalgte representanter skulle kontrollere kongens handlinger og at disse representantene skulle ha anledning til å lage lover. Dette var på ingen måte et virkelig demokrati, men det var et klart steg vekk fra eneveldet. Det skal ikke overaske noen at James møtte sterk motstand, en motstand som førte til at han ble fjernet av Wilhelm og til det endelige nederlaget i Slaget ved Boyne.

Wilhelm og Marys overtagelse av tronen var et progressivt fremskritt for det Britiske folk. Den vilkårlige og tyrannisk makten til Stuartene var styrtet og Det Konstitusjonelle Monarki og et parlamentarisk styresett var blitt etablert. (Vi vet nå at parlamentarisk representasjon i seg selv ikke er genuint demokrati. Men, det er tross alt bedre enn kongelig tyranni og vilkårlig maktutøvelse som James representerte.)

Som vi alle vet, blir de begrensede friheter som ble vunnet under "Den Ærefulle Revolusjonen" fortsatt minnet i dag. Feiringen av Wilhelms seier er ikke en sekterisk kostymeøvelse. "Den Tolvte" er Europas største folke- og kulturfestival. Historisk og kulturelt, knytter feiringen Ulster uløselig til Europa. Feiringen markerer en av de mest sentrale datoer i utformingen av Europeisk historie. – for 1690 var året for Europeisk frihet. Det er derfor vi bør fortsette å minnes 1690!

 

Home page Pictures Glenwood Publications  Facing reality  What's new  Contact us  Ballynafeigh  Articles Archives 2001-2006

Reviews Images of the Twelfth  Feedback  What we're about  links

Copyright © 2000 - 2007  Glenwood Publications. All rights reserved.