www.the-twelfth.org.uk/

Opinions and attitudes expressed in signed articles are solely those of the contributors and not necessarily those of the publishers. We do not publish personal attacks on individuals or hysterical abuse.

Home page  Pictures  Glenwood Publications  Facing reality  What's new  Contact us  Ballynafeigh Archives 2001-2006

Articles  Reviews  Feedback  What we're about  links

In het Nederlands:


1690 - Het jaar van de Europeese vrijheid.

‘THE TWELFTH’ (DE TWAALFDE) viert de overwinning van de Williamite in 1690. Dat gebeurde toen het leger van William, Prinse van Oranje, die
van zijn schoonvader, James Stuart op de vlucht sloeg, bij de ’Battle of the Boyne’ (slag van de Boyne). Dat was geen familie strijd, maar een echte keerpunt in Europeese geschiedenis.

Koning James II was en besluit verdediger van de ’the Divine Right of Kings’(goddelijke rechten van de koningen), zoals uitgeoefd in Frankrijk bij de ’Zonnenkoning’ Louis XIV. Louis was de absoluut dictator in Frankrijk en James wilde hetzelfde dictatorisch macht hebben in Engeland, Schotland en Ierland. In Engeland, de principe had zich welgoed ontwikkeld, zodat gekozen representanten konden de konings acties controlleren en dat het voor deze representanten mogelijk was wets te maken. Het was zeker niet echt demokratisch, maar een stap weg van ’absolutism’.Dus is het geen verrasing dat James optrad tegen een sterke oppositie, welk in zijn afzetting volgte bij William en zijn laatste nederlaag bij de slag van de Boyne.

De troonsbestijging van William en Mary was een vooruitstrevende stap voor de mensen in Groot - Brittanie. De willekeurige tyranniekheerschapij van de Stuart’s was te val gebracht en de constitutioneele monarchie en parlementair regering werd opgericht. Nu, weten wij dat het systeem van parlementair vertegenwoordiger is in zich zelf niet echt demokratisch. Echter, het is beter dan een koninklijk tirannie en willekeurige heerschapij dat James had gerepresenteerd. Zoals we alle weten, de geringe vrijheid bereikt door de ’Glorious Revolution’ (roemrijke revolutie) is nog steeds in onze herinnering. De Williamite overwinning te vieren is niet een sectariaanse uitoefening. 

De ’Twelfth’ is de grootste inheemse folk en cultureel festival. In tegenwoordigheid van geschiedenis en cultuur, het is een onvermijdelijk verbinding tussen Ulster met Europa. Het duid een van de meest centraal datum aan in de vorming van de Europeese geschiedenis omdat 1690 het jaar van de Europeese vrijheid was. Daarom moeten we ons onvoorwaardelijk ann 1690 herinneren!Home page Pictures Glenwood Publications  Facing reality  What's new  Contact us  Ballynafeigh  Articles Archives 2001-2006

Reviews Images of the Twelfth  Feedback  What we're about  links

Copyright © 2000 - 2007  Glenwood Publications. All rights reserved.