www.the-twelfth.org.uk/

Opinions and attitudes expressed in signed articles are solely those of the contributors and not necessarily those of the publishers. We do not publish personal attacks on individuals or hysterical abuse.

Home page  Pictures  Glenwood Publications  Facing reality  What's new  Contact us  Ballynafeigh Archives 2001-2006

Articles  Reviews  Feedback  What we're about  links

In Swedish/I Svensk :

1690 - Året för Europeisk Frihet


DEN TOLFTE firas den Williamska segern 1690 när William, Prins av Oranges styrkor besegrade sin svärfars styrkor, James Stuart, vid
slaget om Boyne. Detta var inget familjegräl, utan en viktig vändpunkt i Europeisk historia. King James II var en solid försvarare av doktrinen 'Kungens Gudomliga rätt', som praktiserades i Frankrike av 'Kung Sol', Louis XIV. Louis var den absoluta diktatorn i Frankrike och James will ha samma diktatoriska makt i England, Scotland och Irland. I England så hade principen att utvalda undersåtar skulle kontrollera Kounungs handlingar
blivit väletablerad och dessa representanter skulle vara kapabla att stifta lagar. Det var definitivt ingen demokrati, men det var en steg ifrån absolutism. Det är inte förvånande att James mötte hårt motstånd, som ledde till hans borttagande av William och nederlaget vid Boyne.

Williams och Marys övertagande av tronen var ett progressivt steg framåt för de Brittiska folken. Stuart ättens tyranniska och despotiska makt had omkullkastats och den Konstituionella Monarkin och paralemntära regeringen etablerades. Vi vet att det paralmentariska systemets representation i sig inte är genuint demokratiskt. Men det är långt bättre än de kunglig envåldshärskande som James representerade.

Som vi all vet, så minns vi än idag de limiterade friheterna som vanns under den Glorifierade Revolutionen. Firandet av den Williamska segern
är inte en 'sektistisk manifestation'. Den Tolfte är Europas största folk- och kultur festival. Historiskt och kulturellt, som länkar ihop Ulster med Europa. Det markerar ett av de mest omvälvande datumen i Europeisk historia - för 1690 var den Europeiska Frihetens år. Därför borde vi fortsätta minnas 1690!


Thanks to Kristian from Stockholm for this Swedish translation.
 

Home page Pictures Glenwood Publications  Facing reality  What's new  Contact us  Ballynafeigh  Articles Archives 2001-2006

Reviews Images of the Twelfth  Feedback  What we're about  links

Copyright © 2000 - 2007  Glenwood Publications. All rights reserved.